Privacy Verklaring

MONAI respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:
MONAI
Vosveld 4A
2110 Wijnegem (België)
Ondernemingsnummer 0874.247.439

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

MONAI verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar MONAI. MONAI is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om  de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen MONAI. 


In dit Beleid hebben de volgende termen de volgende betekenissen:
"Account": betekent collectief de persoonlijke informatie, Betalingsinformatie en referenties die door Gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot Materiaal en/of een communicatiesysteem op de Website;
"Inhoud": betekent alle tekst, grafische voorstellingen, beelden, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen in een computer en die verschijnt op of deel uitmaakt van deze Website;
"Cookie": betekent een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst door MONAI Academy op uw computer geplaatst wanneer u bepaalde delen van deze website bezoekt. Dit stelt ons in staat terugkerende bezoekers te identificeren en hun surfgedrag op de website te analyseren.
"Gegevens": betekent collectief alle informatie die u naar de website stuurt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, Account gegevens en informatie ingediend met behulp van een van onze Diensten of Systemen;
"Dienst": betekent collectief alle online faciliteiten, hulpmiddelen, diensten of informatie die MONAI Academy nu of in de toekomst via de Website ter beschikking stelt;
"Systeem": betekent elke online communicatie-infrastructuur die MONAI Academy nu of in de toekomst via de website ter beschikking stelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, web-based e-mail, message boards, live chat faciliteiten en e-mail links;
"Gebruiker" / "Gebruikers": betekent elke derde partij die toegang heeft tot de website en die niet in dienst is van MONAI Academy en handelt in het kader van hun dienstverband; en
"Website": betekent de website die u momenteel gebruikt www.monai-academy.be en alle sub-domeinen van deze site  tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden en bepalingen.

2. Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voor- of nadeel  toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

3. Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.
Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Meestal zijn het gegevens die we nodig hebben om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor onze dienstverlening. Die gegevens zijn omschreven in de regelgeving over de dienst. Bij elke categorie van persoonsgegevens vindt u een verwijzing naar de regelgeving. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

4. Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

5. Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, of als we u een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat u daarvoor actie onderneemt. Het gaat in het bijzonder om de volgende diensten:
  • 5.1 MONAI bvba kan van tijd tot tijd haar activiteiten uitbreiden of inkrimpen en dit kan gepaard gaan met de verkoop van bepaalde divisies of de overdracht van de controle over bepaalde divisies aan andere partijen. Gegevens die door Gebruikers zijn verstrekt, zullen, wanneer ze relevant zijn voor een divisie die op die manier wordt overgedragen, samen met die divisie worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal, onder de voorwaarden van dit Beleid, toestemming krijgen om de Gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze door u werden verstrekt. 
  • 5.2 5.2 In het geval dat door Gebruikers verstrekte Gegevens op een dergelijke manier worden overgedragen, wordt vooraf contact met u opgenomen en wordt u op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Wanneer er contact met u wordt opgenomen, krijgt u de keuze om uw Gegevens te laten verwijderen of niet te laten gebruiken door de nieuwe eigenaar of beheerder.

6. Controle van de toegang tot uw gegevens

  • 6.1 Telkens wanneer u gegevens moet verstrekken, krijgt u de mogelijkheid om ons gebruik van die gegevens te beperken. Dit kan het volgende omvatten:
  • 6.1.1 gebruik van gegevens voor direct-marketingdoeleinden; en
  • 6.1.2 het delen van gegevens met derden.

7. Uw recht om informatie achter te houden

  • 7.1 U kunt toegang krijgen tot bepaalde delen van de Website zonder gegevens te verstrekken. Om gebruik te kunnen maken van alle Diensten en Systemen die op de Website beschikbaar zijn, kan het echter nodig zijn dat u Accountinformatie of andere Gegevens verstrekt.
  • 7.2 U kunt het gebruik van cookies door uw internetbrowser beperken. Voor meer informatie, zie Clausule 10 hieronder.

8. Toegang tot uw eigen gegevens

  • 8.1 U kunt te allen tijde toegang krijgen tot uw account om de gegevens in te zien of te wijzigen. Het kan nodig zijn uw Gegevens te wijzigen of bij te werken indien uw omstandigheden veranderen. Aanvullende Gegevens met betrekking tot uw marketingvoorkeuren kunnen ook worden opgeslagen en u kunt deze op elk moment wijzigen.
  • 8.2 U hebt het recht om tegen betaling van een kleine vergoeding een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen.

9. Beveiliging

De veiligheid van de gegevens is van groot belang voor MONAI Academy en om uw gegevens te beschermen hebben wij geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de online verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.

10. Wijzigingen aan dit Privacybeleid

MONAI Academy behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen zoals wij dat van tijd tot tijd nodig achten of zoals vereist kan zijn door de wet. Alle wijzigingen zullen onmiddellijk op de Website worden geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het Beleid te hebben aanvaard bij uw eerste gebruik van de Website na de wijzigingen.

11. Ons contacteren

Als er vragen zijn over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@monai.be